Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή-CCU

Θεματικές ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 ενότητες:

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Το CCU απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους και ανέργους καθώς και σε φοιτητές και μαθητές. Αποτελεί, δηλαδή, μια πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο.