Η Python είναι μια ερμηνευμένη γλώσσα υψηλού επιπέδου γενικής χρήσης. Δημιουργήθηκε από τον Guido van Rossum και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991, η φιλοσοφία σχεδίασης της Python τονίζει την αναγνωσιμότητα του κώδικα με τη αξιοσημείωτη χρήση σημαντικών κενών. Οι γλωσσικές κατασκευές και η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση στοχεύουν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να γράψουν έναν σαφή, λογικό κώδικα για μικρά και μεγάλα έργα.


Θεματικές ενότητες
  • Εγκατάσταση & εισαγωγή
  • Δομές ελέγχου & επανάληψης
  • Λίστες και σύνολα δεδομένων
  • Συναρτήσεις
  • Αρχεία, φάκελοι & error handling
  • Αντικειμενοστρέφεια

Σε τι πιστοποιούμαι

Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι ο κάτοχος είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να γράφει συντακτικά σωστό κώδικα Python, να αναγνωρίζει τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Python και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να γράφει Python κώδικα που θα λύσει λογικά ένα δεδομένο πρόβλημα.