Έχεις σκεφτεί:

Ποιο επάγγελμα σε εκφράζει;
Πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου επιλέγοντας το επάγγελμα που θέλεις και με ποια κριτήρια θα το επιλέξεις;
Τι χρειάζεται να προσέξεις;
Τι σημαίνει για σένα η σωστή επιλογή ενός επαγγέλματος;
Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχεις κλίση για να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες ή τον αθλητισμό;
Αν είσαι αρκετά υπομονετικός για να δουλέψεις με παιδιά;
Αν είσαι αρκετά επικοινωνιακός για να κάνεις δημόσιες σχέσεις ή να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση;
Ξέρεις σίγουρα τι είναι σημαντικότερο για σένα σε μια δουλειά; Τα χρήματα; Η αναγνώριση; Οι σχέσεις με τους συναδέλφους; Ο ελεύθερος χρόνος;
Έχεις υποψιαστεί τις απαντήσεις για τα παραπάνω, αλλά δεν είσαι και πολύ σίγουρος/-η;
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού TechnoΠαιδεία είναι εδώ για να σε βοηθήσει ώστε να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα του εαυτού σου και να δεις πώς αυτή ταιριάζει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας.
Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις την άκρη…

Το Άριστον τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την εστία ελέγχου και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και στη συνέχεια  εντοπίζει με ακρίβεια τις ειδικότητες που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε ενήλικα άτομα που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

– Ποιο είναι το Θεωρητικό υπόβαθρο του Άριστον τεστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε 30ετείς εξειδικευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας της Computer Academy σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS. Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει αποκλειστικά η εταιρεία Computer Academy.

-Από ποια ηλικία μπορεί ο μαθητής να το κάνει, και τι διαφορές έχει σε παιδιά Γυμνασίου & Λυκείου;

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:
Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά και διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑΛ; Το προτείνουμε από τη Β΄ Γυμνασίου.

Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.

Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις  ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.

Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου,  να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

– Είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα και μέσα από ποια διαδικασία εξασφαλίζεται η ποιότητα του;

Είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών, και σε διεθνή βιβλιογραφία.

Έχει πολύ μεγάλο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).

Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Εκδίδει το επαγγελματικό προφίλ αυτόματα, μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

– Πώς γίνεται το Άριστον Τεστ; Είναι δύσκολο; Πόσο διαρκεί;

Το Τεστ διατίθεται από το κέντρο μας και αξίζει να τονίσουμε ότι οι Πιστοποιημένοι μας Σύμβουλοι έχοντας άριστη κατάρτιση και εμπειρία είναι σε θέση να προσδιορίσουν με απόλυτη ακρίβεια τις κλίσεις και τα ταλέντα κάθε εφήβου δίνοντας τη βέλτιστη λύση. Πιο συγκεκριμένα υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (ανιχνευτής ψεύδους), ώστε να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων.

Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας Computer Academy, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

– Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του τεστ;

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περίπου τις 60 – 70  σελίδες κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

  • Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και Υποστήριξη.
  • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου.
  • Διάρκεια Ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων.
  • Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών, Ιστόγραμμα.
  • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ.
  • Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS, Ιστογράμματα.
  • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες.
  • Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις.
  • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες.
  • Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση.
  • Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα.
  • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός.
  • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες.
  • Λοιπές πληροφορίες.

-Θα θέλαμε να μας πείτε αν το ΑΡΙΣΤΟΝ, εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία σκέψης, όπου το παιδί παρουσιάζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

– Υπάρχει μια άλλη συστοιχία το Learning Styles Test (μάθε πώς να μαθαίνεις) ειδικά σχεδιασμένο το οποίο κάνει διάγνωση του μαθησιακού προφίλ του μαθητήΤο τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

α)  εγκεφαλικά ημισφαίρια

Τα αποτελέσματα του Learning Styles Test, όσον αφορά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια θα βοηθήσουν τους γονείς να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις των παιδιών, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στα πλαίσια του σχολικού – ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

β) Μαθησιακοί τύποι

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω διεργασίας αντίδρασης των συναισθημάτων σε ερεθίσματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον. Τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, (αλλά όχι πάντοτε) αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ της κατανομής των μαθησιακών τύπων του ατόμου και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται πληροφορίες και γνώσεις. Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)

β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)

γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)

δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)

ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)

στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα)

γ) Μαθησιακές ικανότητες

Μαθησιακές δυσκολίες παρατηρούνται συνήθως  σε μία ή σε περισσότερες από τις βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μνήμη, Προσοχή, Συγκέντρωση, Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση, στην οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί διαταραχή, άλλως γνωστή ως δυσπραξία ή κιναισθητικό πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση, β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στον χειρισμό και ε) στην πρακτική εφαρμογή λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών.

– Δηλαδή εκτός από το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υπάρχουν κι άλλες συστοιχίες τεστ;

– Βεβαίως! Υπάρχουν πάρα πολλές συστοιχίες. Εξαρτάται τι θέλεις να δεις στο μαθητή, σπουδαστή ή ενήλικα. Σας παραθέτω μερικές συστοιχίες όπως :

Ariston Learning Styles: αποτελείται από τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια. Το Τεστ Μαθησιακών Τύπων εντοπίζει τον μαθησιακό τύπο του μαθητή (ακουστικός, λεκτικός, οπτικός, κιναισθητικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός) κι εξηγεί ποια είναι τα ερεθίσματα εκείνα, που βοηθούν το κάθε άτομο να κατανοήσει ευκολότερα τη γνώση. Με το Τεστ Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων ανακαλύπτει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου του είναι πιο αναπτυγμένο, ενημερώνεται για τις λειτουργίες στις οποίες αυτό εξειδικεύεται και έτσι μαθαίνει να τις αξιοποιεί προς όφελός του υιοθετώντας συγκεκριμένες και αποδοτικότερες τεχνικές διαβάσματος. Το τεστ Μαθησιακών Ικανοτήτων διερευνά τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου (ως προς τη σύνθεση και την ανακατασκευή εννοιών, την κατανόηση αναλογιών και κανόνων, κ.ά.), εντοπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και στη συνέχεια δίνει χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.

ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates: Ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να τουςκατευθύνει σωστά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αναλύει σε βάθος τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες του υποψηφίου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων.

ARISTON Postgraduates: Αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακών σχολών, ΑΤΕΙ και Κολεγίων. Στόχος είναι να εντοπιστούν Μεταπτυχιακά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Master όσο και σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

ARISTON Career Reassessment: Είναι ιδανικό για επαναπροσδιορισμό καριέρας. Απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ARISTON Defender: Ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός και με το διεθνή όρο «bullying», είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών με σκοπό να προκαλέσει στους άλλους πόνο και ψυχική αναστάτωση. Εντοπίζοντας τον κίνδυνο, που ελλοχεύει, προλαμβάνονται τα φαινόμενα βίας, μελετώνται οι ψυχικοί παράγοντες που ευνοούν τέτοιου είδους συμπεριφορές και τα ευρήματα αξιοποιούνται προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας.

ARISTON Career Recruitment: Εργαλείο Αξιολόγησης Προσωπικού. Στόχος τους είναι η μέτρηση της εξοικείωσης του ατόμου με διάφορα πεδία της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας (Γλωσσικό, το Αριθμητικό, το Διαγραμματικό, το Μηχανικό, η Αντίληψη Χώρου, τα Εργασιακά κίνητρα και αξίες, η Λογική, η Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Λήψη αποφάσεων κ.α.). Ο εργοδότης συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που του παρέχονται μέσω της χορήγησης τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων – προσωπικότητας, είναι σε θέση να διακρίνει με σχετική ασφάλεια και αξιοπιστία τον ικανότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης.

ΑΡΙΣΤΟΝ ATHLETES: μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν έντονα την αθλητική δραστηριότητα και επίδοση. Έτσι ο διαιτητής, ο αθλητής, ο προπονητής και ο αθλητικός ψυχολόγος μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους πιο αποτελεσματικά έχοντας γνώση των σημείων στα οποία πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.

– Γίνεται και εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας και των δυσκολιών που υπάρχουν ;

Όλες οι συστοιχίες του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Μπορούν οι μαθητές και οι γονείς να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας στα τηλέφωνα 2431037172 & 6971866519 και εμείς θα τους καθοδηγήσουμε για την υλοποίηση του τεστ και όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα θα επιδοθούν τα αποτελέσματα στον μαθητή και στους γονείς σε μια συνεδρία περίπου 2 ωρών.

– Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για το κόστος που απασχολεί αρκετές οικογένειες.

Θωμάς Σταφυλάς

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος “ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ”

Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Microsoft Master Instructor

Phone: 2431037172

Mobile: 6984677608