εκπαιδευση μεσα απο διαδραστικα σεναρια

Προσχολική Ηλικία (Tot)

Start

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με το σύστημα του υπολογιστή. Τα παιδιά μαθαίνουν σωστούς τρόπους χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν στόχο να ολοκληρώσουν διάφορες δραστηριότητες για να αποκτήσουν Άδεια Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Λογισμικό: Windows, Kid Pix Deluxe 3D, Microsoft 3D Paint

A B C

Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά έρχονται σε επαφή, όχι μόνο με τον υπολογιστή, αλλά και με τις έννοιες της γραφής και της ανάγνωσης. Mαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν, να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν ένα κείμενο.

ΛογισμικόMicrosoft Office Word, Microsoft 3D Paint, KidPix Deluxe 3D

1 2 3

Στην ενότητα αυτή οι έρχονται σε επαφή με τα μαθηματικά και την αριθμητική. Μετρούν, κάνουν απλές πράξεις και  ταξινομούν αριθμούς για να εξοικειωθούν με τις έννοιες της αριθμητικής και εντοπίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο δίνοντάς τους ξεχωριστά στυλ μορφοποίησης.

Λογισμικό Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Word, KidPix Deluxe 3D.

Fairytale

Σε αυτήν την ενότητα οι μαθητές γίνονται συγγραφείς παραμυθιών και γράφουν τη δική τους ιστορία. Επιλέγουν και επεξεργάζονται τα αντικείμενα και το κείμενο που θα χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους. Βελτιώνουν την ακρίβεια στη χρήση του πληκτρολογίου και αποκτούν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου, καθώς παίρνουν μέρος σε διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Λογισμικό: StoryBook Weaver Deluxe. Microsoft Word.

Travel

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές γνωρίζουν τις χώρες όλου του κόσμου. Ζωγραφίζουν τις σημαίες των χωρών, αντιστοιχίζουν τις χώρες με τις σημαίες τους, γνωρίζουν τα αξιοθέατα, τα νομίσματα και τα φαγητά της κάθε χώρας. Επιλέγουν έναν προορισμό ταξιδιού και δημιουργούν τον δικό τους ταξιδιωτικό οδηγό για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. 

ΛογισμικόKidPix Deluxe 3D, Microsoft Office PowerPoint, AutoCollage